Tư vấn trực tuyến

    • Dịch vụ: 
    • Email: truongvanliem@gmail.com
    • Hotline: 0902.668.156
    • Sản phẩm: 

Hồ sơ năng lực

Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu thực hiện các dự án cho các đối tác của Trung tâm, thuộc lĩnh vực chỉnh lý tài liệu,số hóa tài liệu tư vấn văn bản pháp luật, đào tạo, cung cấp vật tư văn phòng phẩm phục vụ trong chỉnh lý tài liệu và lưu trữ tài liệu cho các đối tác.

STT

Tên dự án/ Cơ quan

CV thực hiện

1

Trường Học KHXHNV Tp. HCM

Chỉnh lý tài liệu, số hóa tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

2

Trường Đại học Tài nguyên Môi Trường Tp. HCM

Chỉnh lý tài liệu, Số hóa tài liệu

3

Sở NN PTNT Tp. HCM

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

4

UBND tỉnh Đắk Nông

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

5

Cục thuê Tp. HCM

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

6

Kho bạc Tỉnh Tiền Giang

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

7

Kho bạc Tỉnh Bến Tre

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

8

Kho bạc Tỉnh Đắc Nông

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

9

Kho bạc Tỉnh Bình Thuận

 Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

10

Kho bạc Tỉnh Ninh Thuận

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

11

Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

12

Cục Hải Quan Tây Ninh

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

13

BHXH Bến Tre

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

14

Tập đoàn Điện lực

Chỉnh lý tài liệu, Tư vấn đào tạo và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

15

Tâp Đoàn dầu khí

Số hóa tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

16

Tập đoàn Xăng Dầu

Chỉnh lý tài liệu và cung cấp văn thư văn phòng phẩm

 

Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053