Tư vấn trực tuyến

    • Dịch vụ: 
    • Email: truongvanliem@gmail.com
    • Hotline: 0902.668.156
    • Sản phẩm: 

Giá quay tay

Giới thiệu: Giá di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang. Mỗi tủ gồm 2 dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.

Thông tin chi tiết:
Loại: Giá di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang. Mỗi tủ gồm 2 dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.

- Dãy cơ bản có:
        + Giá đơn cố định cơ bản(3A):1ch
        + Giá đơn di động cơ bản(1A):1ch
        + Giá kép di động cơ bản(2A):2ch

- Dãy nối tiếp có:
        + Giá đơn cố định nối tiếp(3B):1ch
        + Giá đơn di động nối tiếp(1B):1ch
        + Giá kép di động nối tiếp(2B):2ch
- Mỗi dãy cơ bản có một khóa hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu. Mỗi khoang có 4 đợt đi động tạo thành 5 tầng để tài liêuj. Giá có 1 khóa để cố định các khoang ở vị trí đóng.
- Kích thước: W3100 x D2060 x H2045.

Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053